rhy.fi
2018

 

 


VUOSIKOKOUS 2018

 

Aika:             6.3.2018   klo 19:00

Paikka.          Osuuspankin kokoustila

Läsnä:           Liite

 

 

 

 1. Kokouksen avaus.

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00

 

 1. Kokouksen henkilövalinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Willman

Antero Ylitalo ja Mika Isoniemi pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 

Sihteeriksi Aleksi Rautiola

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Käsiteltävien asioiden työjärjestys

Asialistan mukaisena

 

 1. Toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

Kokoukselle esiteltiin johtokunnan laatima edellisen toimintavuoden toimintakertomus

Toimintakertomus  laaditun mukaisena.

 

 1. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Kokoukselle esiteltiin tilit ja tilinpäätös. Tilinpäätös  laaditun mukaisena

 

 1. Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätettiin myöntää tili-ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

 1. Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta. Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus. Johtokunnan jäsenten valinta.

Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Tiainen. Erovuoroiset Seppo Lappi, Ossi Loukkaanhuhta, Kim Isoniemi Ja Markku Lampinen

Johtokunta 2018:   

Markku Hangasmaa, Kim Isoniemi, Ossi Loukkaanhuhta, Seppo Lappi, Antero Ylitalo, Juha Seppälä, Ilari Rautiola ja Erkki Ala-Kopsala.

Kulukorvaukseksi päätettiin pj.  ja sihteerille 500 e/vuosi/hlö.                     

 

 1. Toiminnan tarkastajien valinta

Toiminnan tarkastajiksi vallittiin Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalle Tapio Isoniemi

ja Jaakko Kujanpää.

 

 1. Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle,

sekä tulo ja menoarvio.

Kokoukselle esiteltiin johtokunnan laatima toiminta- ja taloussuunnitelma  alkaneelle toimintakaudelle.

 

 1. Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

Seuran jäsenmaksut pidetään entisellään. Eli jäsenmaksu  25€ +postikulut. Liittymismaksu  20 eur seuran alueella asuneelta. Toiselta paikkakunnalta

muuttaneelta tai asuvalta 100 eur.

 

 1. Mahdolliset seurasta erottamiset sääntöjen 7§ mukaisesti.

ei erotuksia

 1. Seuran edustajat piirikokouksiin ja yhteyshenkilöt

Kennelpiirin edustajaksi Mikko Nikunen. Hirvilupa-anomusten käsittelyyn valittiin Jarmo Toivola ja Aleksi Rautiola.  Ampujien kokouksiin Paavo Jalander.

Mahdollisen karhukokouksen edustajan päättää suurpetojaos

 

 1. Mahdolliset piirijärjestöille ja yhdistyksille tehtävät esitykset

Esityksiä ei ollut.

 1. Osallistuminen suurpetojen pyyntilupien yhteislupa-anomukseen

Osallistutaan 

 1. Muut esille tulevat asiat

Valtuutetaan puheenjohtaja antamaan lupa ei seuranjäsenelle osallistumaan Toholammin metsästysseuran ryhmään sudenpyyntiin.

 

Valtuutetaan puheenjohtajan sopimaan vaihtoalueiden käytöstä ja sopimuksista.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15


 

 

 


 

 

 

 


Toholammin Metsästysseura ry                                        Pöytäkirja

Kesäkokous

 

 

Aika                                    26.7.2018 klo 19.00

Paikka                               Ampumamaja

Läsnä                                 17 hlöä liitteen mukaan

 

 

Asiat

 

1

Kokouksen avaus

Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

2

Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

Pj

Valittiin Jouni Tiainen

 

Siht

Valittiin Kimmo Virkkala

 

Pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

Päätös

Ilari Rautiola ja Jari Kastman

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu Lestinjokilehdessä 19.7.2018

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4

Rauhoitusalueet, Metsästysajat ja Saaliskiintiöt

 

Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitusalueiksi esitetään seuraavat:

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.

 

Päätös:

Esityksen mukainen

 

Kanalinnun pyynniltä rauhoitettaisiin seuraavat alueet:

           

Matkanevan alueelle raivatut pellot, Niittyynnevan peltoalue Juoppokankaan tien varressa, Lummukkanevan pellot Riuttasissa, Myllykoskentien Sykäräisen puolen peltoalueet Isollekankaalle saakka. Kotanevan pellot Kopsalan takana. Marjoneva, satametriä metsään peltojen ympäriltä.

Teeren pyynti syyssoitimelta kielletään (nevoilta ja pelloilta)

 

Päätös:

Esityksen mukainen

 

Metsästysajat:

Metsästysaikoihin ei muuten esitetä rajoituksia, eli noudatetaan valtakunnallisia

metsästysaikoja paitsi metsäkauriin pyyntiä esitetään aloitettavaksi 1.10.2018.  Metsäkauriin kesäpyyntiä ei sallita. Hirvenpyynnin osalta aloitusaika päätettiin jättää hirvikokouksen päätettäväksi

 

Päätös:

Esityksen mukainen

 

Saaliskiintiöt:

 

Teeri: 2 kpl per jäsen

Metsäkauris 1 per jäsen, 10 kaadon jälkeen johtokunta harkitsee rauhoittamista

Kaatoilmoitukset Riistakeskukselle tehtävän ilmoituksen lisäksi puheenjohtajalle.

Päätös esityksen mukainen

 

 

 

5

Rauhoitettavat riistaeläimet

 

Johtokunnan esitys:

 

Metso, Koppelo ja Peltopyy rauhoitetaan 

Fasaanin pyynti seuruepyyntinä ja pyynti pitää tapahtua kanakoiralla

 

Päätös:

Esityksen mukainen

 

 

 

6

Vieraskortit

 

Johtokunnan esitys:

 

Vieraskortteja myyvät johtokunnan jäsenet. Vieraskortin vuorokausimaksu on 10 euroa vuorokausi ja seuraavilta vuorokausilta 5 euroa. Edellytyksenä vieraskortissa on seuran jäsenen mukanaolo metsästyksessä. Kausilupa jäniksen pyyntiin 100 e samoilla edellytyksillä kuin päivä lupa. Vieras pyytää isännän kiintiöillä. Pienpetopyyntiin ei tarvita vieraskorttia, mutta siinä on myös edellytyksenä seuran jäsenen mukanaolo metsästyksessä.  Kauriin pyyntiä ei sallita vieraskortilla.

 

Päätös:

Esityksen mukainen

 

 

7

Ilveslupa

 

Johtokunnan esitys:

 

Osallistutaan ilveksen yhteislupahakemukseen tietyin ehdoin. Jos sopimukseen ei päästä haetaan omaa lupaa. Suurpetojaos neuvottelee. Ilvespyynnin johtajat Hannu Ahola ja Janne Taivassalo.

 

Päätös:

Esityksen mukainen, lisäksi hirvikokouksessa voidaan päättää lisää johtajia ilvespyyntiin.

 

8

Karhunpyynti

 

Johtokunnan esitys:

 

Karhunpyynninjohtajaksi valittiin Kari Mikkola, varajohtajiksi valittiin Markku Jämsä, Antti Koivikko, Ilari Rautiola ja Hannu Hirvinen ja Mikko Nikunen

 

Kokoonkutsujana toimii Matti Honkonen

 

Pääsääntöisesti metsästetään karhua omilla alueilla ja ei vaadita päiväkortteja. Toholammin Metsästysseura vastaa karhulupakuluista

 

Päätös:

Esityksen mukainen

 

9

Sudenpyynti

 

Johtokunnan esitys:

 

Osallistutaan kannanhoidolliseen sudenpyyntiin

 

Päätös

Esityksen mukainen, pyynninjohtajat päätetään hirvikokouksessa. Yhdyshenkilöinä suurpetojaostosta Antero Ylitalo ja Mika Isoniemi.

 

 

10

Muut asiat

 

Johtokunnan esitys:

 

Jäsenanomukset

Hyväksytään jäseneksi Jukka Remesaho

 

Koeanomukset Hirvenhaukkukokeet

Saatetaan tiedoksi:

 

8.9 Kasvattajakisa Reisjärvi, 6-7.10 Pm-kisa Kannus, 2.11 Lohkonvalinta Kannus, 1.12. Kannuksen Kv Kannus.

Ajokokeet

Kettukilpa 8.-9.12.2018 Kannus (Hirvikosken maas.hotelli), Kilvan valinta Pohja 27.-28.10.2018 Kannus,  Riistakamera-ajot 22.9 Toholampi, Ketunajokoe 29.9.2018 Toholampi, molemmat em. järjestäjänä Toholammin Kennelkerho ry.

Koirakokeen järjestäjän pitää sopia alueen hirviporukan kanssa kokeen ajankohdasta ja alueesta.

 

Hirvenpyyntialueiden vaihtoalueista puheenjohtajalla on oikeus antaa erikseen nimetyille henkilöille valtakirja neuvotella aluevaihdoista.

 

Hirvenpyyntiin liittyen todetaan, että  edellisen vuoden henkilökohtaiset  lihaosuudet pitää maksaa viikon sisällä hirvenpyynnin loppumisesta.

 

Ilkivalta

Ilkivaltaa on todettu tapahtuneen. Metsurien polttoaineastiat on särjetty ampumalla. Asia otetaan esille kesäkokouksessa.

Jos jatkossa todetaan tällaista ilkivaltaa tapahtuneen, asiaan tullaan puuttumaan ja  henkilölle tulee asiasta huomattavat seuraamukset.

Metsästäjien tulee kerätä hylsyt pois pelloilta, myös juomapullot,  mönkijällä ei ajeta ilman lupaa pelloilla.

 

 

 

 

 

11

Kokouksen päätös

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53

 

 

 

 

Jouni Tiainen                                                    Kimmo Virkkala

puheenjohtaja                                                   sihteeri

 


 

 

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY              PÖYTÄKIRJA

HIRVIKOKOUS

 

 

Aika                                   Tiistai 9.10.2018 klo 18.30

Paikka                               Kulttuurisali Toholampi

Läsnä                                Liite

 

Asialista

1

Kokouksen avaus

Ms pj Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

 

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

3

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan Puheenjohtaja, Sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat myös ääntenlaskijoina 

 

Pj, valittiin Jouni  Tiainen

 

Siht, valittiin Kimmo Virkkala

 

Pöytäkirjan tarkistajat, Mika Isoniemi ja Hannu Ohtamaa

 

4

Petojaoston pyynninjohtajien valinta

-          Ilvespyynti, Petri Virkkala johtaja, varajohtaja 1 Markku Jämsä, 2 Janne Taivassalo ja 3 Antti Polso

 

-          sudenpyynti, Hannu Ahola johtaja, varajohtaja 1 Mika Isoniemi, varajohtaja 2 Esa Riutankoski

 

5

Hirvenmetsästykseen liittyen

 

-          jokainen metsästyksenjohtaja on velvollinen varmistamaan pyytäjien kelpoisuuden enne jahdin alkua.

-          metsästäjä on velvollinen pitämään luvat mukana metsästyksessä, sekä asusteet ja välineet määräysten mukaisena.

-          pyynnin aloituspäivä 13.10 ja päättyy vuoden lopussa

-          24-26.12 Joulurauha Hirvenpyynnistä 

-          Muistutetaan, kesäkokouksen päätöksen mukaisesti, että henkilökohtaiset lihaosuudet tulee olla maksettuna viikon sisällä hirvenpyynnin päättymisestä. 

-          samoin muistutetaan, että hirviporukan vaihto ei ole mahdollista, jos maksuvelvoitteet ovat hoitamatta edelliseltä pyyntikaudelta.

-          Hirvihaukkukokeista ilmoitus ko. alueen pyynnin johtajalle, ja puheenjohtajalle        

 

 

6

Lupajako   

-          Seurojen välisessä jakokokouksessa ei jätetty pankkihirviä, joten kaikki luvat menevät jakoon, Yhteisluvan hirviseurat kokoontuvat kuitenkin tilannekatsaukseen 19.11 klo 19:00 Sykäräisen metsästysmajalla.        

-          hirviporukoita on perinteiset 7 kpl joissa yhteensä 143 miestä

-          TMS: n jakoon menevä kokonaislupamäärä vasoina 99 kpl

-          eli 33 aikuista ja 33 vasaa 

-          + palkintovasa = Parhiala

-          + Veteraanihirvi = Kirkonkylä

-          + Peijaishirvi = Puuhamaa

-          eli 35 aikuista ja 34 vasaa

-          kaatolupamäärä Hirviporukoittain, joista aikuisten hirvieläinten jako tulee olla 50 % uroksia ja 50 % naaraita esitetään seuraavasti, 

                 

-          Kleemola           6 aikuista + 7 vasaa

-          Parhiala             6 aikuista + 7 vasaa (sisältää palkintovasan)

-          Raippo               5 aikuista + 4 vasaa

-          Alakylä               3 aikuista + 3 vasaa

-          Nisula                 3 aikuista + 4 vasaa

-          Puuhamaa         5 aikuista + 4 vasaa (sisältää peijaishirven)

-          Kirkonkylä         6 aikuista + 4 vasaa (sisältää veteraani hirven)               

 

-          NYT JAETTU LUPAMÄÄRÄ SUOSITELLAAN KÄYTETTÄVÄN 100 %: STI

Lupajaot hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti

 

7

Muut asiat

-          peijaiset järjestää siis Puuhamaa ja päivä päätetään myöhemmin

-          vuoden 2019 peijaisjärjestelyihin valmistautuu Nisula  

-          hirvikokouksen jälkeen Rhy:n koulutus pyyntiin osallistujille

-          On todettu, että edellisen kokoukseen merkitty ilkivalta bensa-astioille ei ole metsästäjien aiheuttamia, vaan Ahman töitä.

-          Metsäomistajien toiveita pyritään huomioimaan metsätuhojen välttämiseksi.                

 

 

8

Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua