rhy.fi
Kiintiöt ja Rauhoitus
2023-2024

Rauhoitusalueet:

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Kaunisnevantiehen saakka (Ahokkaan tiehen saakka).

Omariista merkityt alueet, Huom!  tarkista omariistasta lupa-alueet riistalajeittain!    

 Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.

Teeren pyynti kielletty Kopsanvenalta, turvetuotanto alueilta- ja viljelyspelloilta sekä peltojen läheisyydestä!

Metsästysajat: Valtion metsästysajat, poikkeuksena kauriin pyynti, joka alkaa 1.10.   

Pienriistan saaliskiintiöt:

Teeri - 4 kpl per jäsen, Metso - 1 kpl per jäsen.

Rauhoitetut riistaeläimet: Koppelo, Peltopyy, Riekko, Fasaani

Vierasluvat:

15 € vrk, seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk, Jänislupa 100 € per kausi.

Alle 18 v vuotiaalle kausilupa 30 €, kiintiö jäsenen kiintiöstä,

seuran jäsenen mukanaolo velvoite, vieras pyytää aina isännän kiintiöstä

Karhu: Vuodelle 2023 ei ole karhunpyyntiä!                                            

Ilves: Päätetään kausikohtaisesti haetaanko lupia!  

Susi: Ollaan mukana yhteisluvan haussa, jos lupia saadaan, myös pyyntiin osallistutaan

Hirvi: Luvat jaetaan seuroille. Tms.hirvikokous jakaa luvat porukoille,

Metsäkauris: Kauriin pyytäjän tulee kuulua Kauris Whatsapp-ryhmään.

Kiintiö 1 kpl per metsästäjä, ilmoitus ryhmässä välittömästi kaadon tapahduttua,

10 kauriin jälkeen johtokunta päättää jatketaanko metsästystä 

Kaurispukin kevätpyynti, 5 kpl kiintiö. kuitenkin kokonaiskiintiö 1 kpl / jäsen / kausi 

Vierasluvalla ei oikeutta kauriin metsästykseen!

Valkohäntäpeura: pyynnille oma ryhmä. aloituskokous pidetään elokuussa, pyynti on luvanvaraista! 

Villisika: perustetaan WhatsApp ryhmä villisian pyyntiin, Toholammin metsästysseuran alueella tapahtuva pyynti tapahtuu porukkapyyntinä.

(Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.)

Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen. Pakollinen kaatoilmoitus tulee tehdä omariistaan.

 

Tiedotettavaa jäsenille:  

Pyydämme ilmoittamaa sähköpostiosoitteenne sähköpostiin kimmo.virkkala@toholampi.fi

Lähetämme jatkossa laskut sähköpostilla.(säästämme kuluja) Kiitos!

 

Seuran jäsenyyteen on jatkossa 3-vuoden koeaika vuodesta 2022 alkaen. (Mts:n alueella asuinpaikka väh.3 v.)

Hyvää ja antoisaa metsästyskautta 2023–2024 jokaiselle jäsenelle!

muistetaan maksaa jäsenmaksu ja noudatetaan annettuja ohjeita ja sääntöjä. Mts:nJohtokunta2022-2023

Toholammin Metsästysseuran tiedote metsästäjille kaudelle syksy 2022-kevät 2023

Rauhoitusalueet:

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.

Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet: kopsanneva ja Marjoneva       

Teeren pyynti kielletään pelloilta ja peltojen läheisyydessä.

Vältetään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.

Metsästysajat: Valtion metsästysajat, poikkeuksena kauriin pyynti, joka alkaa 1.10.   

Saaliskiintiöt:

Teeri - 4 kpl per jäsen,

Metso – 1 kpl per jäsen,

Fasaani; pyynti seuruepyyntinä tai kanakoiralla, kasvattajalla on oikeus metsästää fasaaneja.

Kauris, 1 kpl per metsästäjä, ilmoitus seuran pj:lle,

10 kauriin jälkeen johtokunta päättää jatketaanko metsästystä  

Kaurispukin kevätpyyntiä, 5 kpl kiintiö. kuitenkin kokonaiskiintiö 1 kpl / jäsen / kausi 

 Rauhoitetut riistaeläimet: Koppelo, Peltopyy, Riekko

Vierasluvat:

Entisin ehdoin, 15 € vrk, seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk, Jänislupa 100 € per kausi. Alle 18 v vuotiaalle kausilupa 30 €, kiintiö jäsenen kiintiöstä, seuran jäsenen mukanaolo velvoite, vieras pyytää isännän kiintiöstä.

Karhunpyynti:                                                                                                                   Rhy:n nimeämät yhdyshenkilöt Kari Mikkola ja Markku Jämsä, Seuruejohtajina Hannu Ahola, Markku Hangasmaa, Mikko Nikunen, Antti Koivikko, Sampo Ahola ja Antti Kerola.

 Ilveksenpyynti: Päätetään myöhemmin haetaanko lupaa.

Sudenpyynti: mikäli lupia haetaan, ollaan mukana

Hirven pyynti: luvat jaettu seuroille. Metsäpeuranlupia 1 kpl, valkohäntäpeuran lupia 1 kpl,

Valkohäntäpeuran: pyynnille oma ryhmä. aloituskokous pidetään elokuussa, pyynti on luvanvaraista! 

Villisian metsästys: perustetaan WhatsApp ryhmä villisian pyyntiin, Toholammin metsästysseuran alueella tapahtuva pyynti tapahtuu porukkapyyntinä.    

Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.

Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen. Pakollinen kaatoilmoitus tulee tehdä omariistan.

 

Haittalinnut: metsästystä jatketaan entiseen tapaan.

 

Tiedote jäsenille: voisitteko ilmoittaa sähköpostiosoitteenne minun sähköpostiini kimmo.virkkala@toholampi.fi. Lähetämme jatkossa laskut sähköpostilla, säästämme kuluja. Kiitos!

Seuran jäsenyyteen on jatkossa 3-vuoden koeaika vuodesta 2022 alkaen. (asuinpaikka väh.3 v)

Hyvää ja antoisaa metsästyskautta jokaiselle jäsenelle, muistetaan maksaa jäsenmaksu ja kunnioittaa annettuja ohjeita ja sääntöjä.2021
Tiedote metsästäjille kaudelle syksy 2021-kevät 2022

Rauhoitusalueet

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.

Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet: Kopsanneva, Marjoneva    

Teeren pyynti kielletään pelloilta.

Metsästysajat

valtion metsästysajat. kirjaukset omariistaan havainnoista auttaa 

Saaliskiintiöt

teeri  - 4 kpl per jäsen, metso – 1 kpl per jäsen, fasaani; pyynti seuruepyyntinä tai kanakoiralla ,kasvattajalla on oikeus metsästää fasaaneja

kauris, 1 kpl per metsästäjä, ilmoitus seuran pj:lle, 10 kauriin jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta. Kaurispukille esitetään kevätpukkipyyntiä, 5 kpl kiintiö.   

 Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä. 

Rauhoitetut riistaeläimet

koppelo,peltopyy,riekko 

Vierasluvat

entisin ehdoin, 15 € vrk, seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk, Jänislupa 100 € per kausi. seuran jäsenen mukanaolo velvoite, vieras pyytää isännän kiintiöstä . 

Karhunpyynti                                                                                                                   RHy:n nimeämät yhdyshenkilöt Kari Mikkola ja Markku Jämsä, Seuruejohtajina Hannu Ahola, Markku Hangasmaa, Mikko Nikunen, Antti Koivikko, Sampo Ahola ja Antti Kerola.

 Ilveksenpyynti, esitetään haettavaksi Ilveksen kaatolupia

Sudenpyynti, mikäli lupia haetaan ollaan mukana hakuprosessissa

Hirven pyynti, haettu 89 kpl, saatu 89 kpl, Metsäpeuranlupia haettiin 5 kpl, saatiin 1 kpl naaras metsäpeura.

Villisian metsästys

Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.

Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen. Pakollinen kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistan. 

Haittalinnut, metsästystä jatketaan entiseen tapaan.

Hyvää ja antoisaa metsästyskautta jokaiselle jäsenelle, muistetaan maksaa jäsenmaksu ja kunnioittaa annettuja ohjeita ja sääntöjä.


2019

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA         TIEDOTE JÄSENILLE 2019

 

Rauhoitusalueet, Metsästysajat ja Saaliskiintiöt

Rauhoitusalueiksi  seuraavat:

 • Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.
 • Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.
 • Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet:

-  Kopsanneva, Marjoneva   

 • Teeren pyynti syyssoitimelta kielletään pelloilta’

Metsästysajat:

 • Valtion metsästysajat

                             Poikkeuksena kauriin pyynnin aloitus 1.10.2019

 • Kauriin kevät pukkipyynnin salliminen 2020 harkintaan.

Päätetään talvikokouksessa 2020 perustuen kannan määrään sekä 2019 ammuttuun         määrään.

 • Kaurishavainto kirjaukset omariistaan kannan arvioimiseksi

Saaliskiintiöt:

 • Teeri,3 kpl per jäsen
 • Metso, 1 kpl per jäsen
 • Riekko, 2 kpl per jäsen jos metsästäjäliitto sallii riekon pyynnin
 • Fasaanin pyynti seuruepyyntinä tai kanakoiralla. Kasvattajilla on oikeus metsästää fasaaneja.
 • Kauris,1 kpl per metsästäjä ja 10 kaadon jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta.
 • Pakollinen Saalisilmoitus omariistaan ja puheenjohtajalle

 

Rauhoitetut riistaeläimet

 • Koppelo,Peltopyy

Vierasluvat, vierasluvan hintaa nostetaan 15 € vrk ,perusteena kanalintu kannan kasvu, seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk. Vierasluvan voi maksaa netissä, ohjeet löytyy seuran kotisivuilta.

Jänislupa 100 € per kausi, seuran jäsenen mukanaolo velvoite, vieras pyytää isännän kiintiöstä 

Karhunpyynti, 1 kpl karhun kaatolupia yhteislupa-alueelle, pyynnin ylijohtaja Matti Honkonen,

Rhy:n yhdyshenkilöt Kari Mikkola ja Markku Jämsä.

Seuruejohtajat, Hannu Ahola, Markku Hangasmaa, Antti Kerola, Sampo Ahola, Mikko Nikunen, Antti Koivikko, Petri Lamu

Ilveksenpyynti, osallistutaan ilveksen yhteislupahakemukseen tietyin ehdoin. Jos sopimukseen ei päästä haetaan omaa lupaa.

Sudenpyynti,  osallistutaan kannanhoidolliseen sudenpyyntiin, vastuuhenkilöt nimetään hirvikokouksessa

Koemaastot pyynnöt

Hirvihaukut 2019, 7.9 kasvattaja, 28.9 piirinmest.  8.11 lohkovalinnat, 29.11 mestaruuskisat, 7.12 kv-kisa .

Ajokokeet  2 kpl, Lesti-perhonjokilaakson aluevalinta 6.10.2019, riistakamera-ajot 25.10.2019.

Villisian metsästys

Villisian metsästys ajojahdilla, jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa,  liitteenä, ohjeistus ja lainsäädäntöä villisika jahtiin

Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen, pakollinen kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistan.

VILLISIKAA koskeva ohjeistus

 

Ajojahti TMS:n -alueella · Nimetään Jahtipäällikkö joka toimii metsästyksen johtajana,

Laki ei edellytä metsästyksenjohtajaa tai turvaoranssia vaatetusta, mutta jahti on järjestettävä turvallisesti samaan tapaan kuten hirvimetsällä. · Tultuasi passiin, selvitä turvalliset ampumasektorit. Älä liiku passiin jäätyäsi, ettet ajaudu tulilinjalle. Kun passivälit ovat pitkiä, voit saada poikkeustapauksessa luvan liikkua passilinjan suuntaisesti esim. koiran haukkua seuraten. · Ajo tapahtuu yleensä yhden tai useamman koiran avulla. Myös ajoketjuja käytetään. · Koiran löydettyä sian alkaa haukku, joka saattaa jäädä muutamaan haukahdukseen. Jos kyseessä on yksittäinen sika, haukku kertoo ajon suunnan. Lauma sen sijaan voi hajota, ja sikoja voi tulla passiin useista kohdista. · Sika ei aina jää seisontahaukkuun. Tällöin ajo kulkee erittäin nopeasti. · Jos passiin tulee yksi suurempi sika, se on yleensä karju, mutta se voi myös olla emakko. Pyri tunnistamaan tai jätä ampumatta. · Jos passiin tulee lauma, emakko kulkee yleensä ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen porsaat. Laumassa saattaa olla useita emakoita. · Odota ampumisen jälkeen ajon päättymistä ja jahtipäällikön lupaa mennä kaadolle. Jos ammuit karjua, ota viereinen passimies mukaan varmistajaksi.

mahdollisista kaadoista Jahtipäällikkö infoaan TMS:n puheenjohtajaa

 

Lainsäädäntö · Metsästysaika ympäri vuoden. Porsaallista naarasta ei saa tappaa 1.3.–31.7. · Metsästyskortti ja metsästysoikeus alueelle, ei erillistä pyyntilupaa. · Rihlatulla luotiaseella tai jousella metsästettäessä suoritettava ampumakoe. HUOM! Haulikon täyteisellä metsästettäessä ei tarvita ampumakoetta. · Pyyntivälineet: haulikko täyteispatruunalla, rihlattu hirvilaillinen luotiase ja patruuna, metsästysjousi sekä elävänä pyytävä aitaus. · Kiinteä keinovalo sallittu villisian ruokintapaikalla. · Pakollinen saalisilmoitus mieluiten Oma riista -palvelun kautta tai paperilomakkeella viimeistään 7 vrk kuluttua saaliin saamisesta.

 

Hyvää ja antoisaa metsästyskautta jokaiselle jäsenelle, muistetaan maksaa jäsenmaksu ja kunnioittaa annettuja sääntöjä.
2018

Rauhoitusalueet
- Matkanevan pellot
- Niittynevan peltoalueet Juoppkankaan tienvarressa
- Lummukkanevan pellot Riuttasissa
- Myllykosken tien itäpuolen pellot Isollekankaalle asti
- Kotanevan pellot
- Marjoneva
- Teeren pyynti syyssoitimelta nevoilta ja pelloilta ja 100 m niiden ympäristöstä

Rauhoitettu riista
- Metso, Koppelo ja Peltopyy

- Fasaanin metsästys ainoastaan seurue pyyntinä, kanakoiraa käyttäen 

Saaliskiintiöt
-Teeri 2 kpl / jäsen
-Metsäkauris 1 kpl / jäsen ( 10 kaadon jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta)
 Metsäkauriin kaato ilmoitukset omariista.fi palveluun ja Puheenjohtajalle
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös