rhy.fi
Toimintakertomukset

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta  2018 

Metsästysalueet                           TOHOLAMMIN KUNNASSA   

 HALLINTO JA JÄSENET

                      Johtokunta

                      Puheenjohtaja:            Jouni Tiainen

                      Varapuheenjohtaja:     Antero Ylitalo

                      Jäsenet:                     Ilari Rautiola                   
                                                       Erkki Ala-Kopsala

                                                       Kimmo Virkkala                                                                                                       Seppo Lappi

                                                       Juha Seppälä                                      
                                                       Ossi Loukkaanhuhta

                                                       Kim Isoniemi                                        
                                                       Markku Hangasmaa

                      Sihteeri/                                                                

                      Rahastonhoitaja          Kimmo Virkkala

                      Tilintarkastajat           Tapio Alanko                                       
                                                       Olli Jylhä

                      (varalla)                     Jaakko Kujanpää             
                                                      Tapio Isoniemi

                                                                                                            

                      Johtokunta piti __3__ kokousta,   22.2 ,  20.3 ja kesäkokous  10.7. Vuosikokous 6.3

                      muut ylimääräiset kokoukset:

                      Jäsenmäärä oli 31.12.  n. 510 henkilöä

                      Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 25012ha,
                      kokonaispinta-ala 25028

                      Kiinteistöt ja niiden huolto:

Ampumarata: Uusittiin savikiekon heitin.

Ampumaradan maja

                     

                      Muuta (jaostot, ym.)

Työryhmä joka vastasi ampumaradan käytöstä ja huollosta:

Ossi Loukkaanhuhta ja Paavo Jalander.

haulikkojaosto pj. Petri Wirkkala ja vpj. Ilari Rautiola

Kennelpiirissä edustajana Mikko Nikunen.

 

Hirvilupa-anomusten käsittelyssä: Jarmo Toivola ja Aleksi Rautiola

Suurpetojaosto, Pj Kari Mikkola

Ampujien kokouksissa edusti Paavo Jalander.

 

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

Riistapeltoja 10 kpl,  nuolukiviä 120 kpl,  rauhoitusalueita 7 kpl.

Aktiivista pienpetojen pyyntiä  ja varislintujen hävittämistä                                                                     

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

 

Kanalintukanta kestävä. Suurpetoyhdysmiehet: Kari Mikkola ja Matti Honkonen

Riistakolmioita 2 kpl joista laskettiin 0 kpl. Talvilaskentaa ei ole tehty.

Kauriskanta ja peurakanta vakiintunut, hirvikanta runsas, suurpetokanta edellisten vuosien tasolla.

 

METSÄSTYS

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Valan tehneitä valvojia: Matti Honkala.

Hirvenmetsästyksessä seitsemän metsästysseuruetta.   TMS oli mukana yhteishaussa karhun pyyntilupiin,2 lupaa.  Ilveksen pyyntiin ei saatu pyyntilupaa .

Toholampi osallistui kahden  suden yhteislupapyyntiin .

Hirvenmetsästykseen myönnettiin lupia aik. 34 ja vasoja 33. 

Kauriita kaadettiin 7 kpl. 

 

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

Ohjattua ammuntaa haulikkoradalla

 Korjaustoimintaa haulikkoradalla.

Hirviradalla harjoitukset viikottain. Seurueitten väliset  kilpailut voitti Parhiala.

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 

Luovutettiin koemaastoja koulutus ja kilpailutoimintaan

 

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Osallistuttiin koululaisten metsäpäivään.

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Hirvipeijaiset: Järjestäjänä toimi Puuhamaan porukka. Kävijöitä 250.

 

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit: merkki, merkin saaja  ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset)

 

Huomioitiin Oiva Salosta hänen täyttäessään 100 v.  Oivalle annettiin lahjakortti paikalliseen liikkeeseen.2019

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2019           

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta               

Puheenjohtaja                  Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja          Antero Ylitalo         

Jäsenet                               Erkki Ala-Kopsala

                                            Juha Seppälä

                                            Markku Hangasmaa

                                            Seppo Lappi

                                            Ilari Rautiola

                                           Ossi Loukkaanhuhta

                                           Kim Isoniemi

Sihteeri                             Kimmo Virkkala

Toiminnan tark.              Tapio Alanko ja Olli Jylhä

(varalla)                            Tapio Isoniemi  ja Jaakko Kujanpää

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 5.3.2019 ja Kesäkokouksen 1.8.2019

jäsenmäärä seurassa oli jäsenluettelon mukaan vuonna 2019 oli 383 kpl joista maksavia jäseniä oli 349 kpl,  ja kunnia jäseniä 7 kpl

uusia jäseniä seuraan tuli 10

 

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, metsästysmajalle tehtiin polttopuita pitkospuista jääneistä pinnoista ja niitä käytetään myös kodan ja lintutornin tulipaikoilla, metsästysmajan yhteydessä olevalla haulikko radalla aloitettiin ampumakatoksen teko pohjien valmistelutöillä.

 

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toimita

Ampumajaosto

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina toimihenkilöinä 

 

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa  

Ilveksen lupia ei haettu

Karhun yhteislupahakemuksessa, ja saalis oli lupahakemuksen mukainen

Suden kannanhoidollista metsästystä ei ollut 

 

Kenneljaosto  

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa   

 

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran nettisivuilla

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja

Hankittiin hirvien nuolukiviä ja jako hirviseurueittain keväällä

  

Metsästys

Riistakannat olleet varsin runsaat, metsäkanalintukanta on hyvällä tasolla,  saalista on saatu hyvin, Hirvikantaa verotettiin 44 aikuisen ja 46 vasan määrillä, kaatoprosentin jäädessä 80 % tasolle Rhy:n yhteislupa-alueella ja jäävä kanta pieneni edellisvuodesta, kauris kaatoja ilmoitettiin 11 kpl, Kauriin osalta jääväkanta arvio nousi hieman, metsäpeura kanta on kasvanut tasolle, joka hankaloittaa mm. hirven metsästystä. valkohäntäpeuroista satunnaisia havaintoja toistaiseksi. suurpeto, susi havaintoja etenkin

 tulevan vuoden metsästystä suunnitellaan perinteisesti kesäkokouksessa  

 

Muu yleishyödyllinen toiminta

Kopsannevan pitkospuu talkoot saatettiin valmiiksi kevään aikana ja juhlallinen avajaistilaisuus lintutornilla järjestettiin 28.8.2019 (n. 30 osallistujaa)  

Metsästysseura järjesti metsäneläinten joulurauhan julistuksen Hongistossa 20.12.2019 paikalla oli noin 45 osallistujaa.

Huomionositukset ja Muistamiset

Antero Ylitalo

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua