rhy.fi
Toimintasuunnitelmat

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2019 

YLEISTÄ

(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Johtokunnan kokoukset tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme.

Seuran sääntömääräiset kokoukset.

Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seuran välillä.

Pidetään yllä maanvuokraustoimintaa.

Uusien vuokrasopimusten arkistointi ja kirjaaminen ATK:lle

Tehostetaan  maanvuokrauksen/jäsentietojen päivitystä ja laaditaan maanomistajan kortit

 

  

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

 • Nuolukivet maastoon
 • Riistapeltojen rikkakasvien torjuntaa
 • Varisten hävittäminen
 • Pienpetopyyntiä
 • Loukkupyyntiä

 RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

·   Ei erillistä riistalaskentaa

    Kaksi riistakolmiota

·   Riistakolmio Häkkilässä ja Pisissä

·   Otetaan osaa jos suoritetaan Pohjanmaan alueen ilveslaskenta

 METSÄSTYS

Myydään vieraskortteja, ilmoitus johtokunnan jäsenille

Hirvenmetsästyksessä seitsemän seuruetta.  Hirvenpyynnistä omat kokouksensa.   Otetaan osaa karhun yhteispyyntiin. Haetaan ilveksen pyyntilupia.

Otetaan osaa mahdollisiin suden pyyntilupahakemuksiin.

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

Pistooliammuntaa ohjattuna.

Järjestetään kahdet Pohjanmaan alueen pienoiskiväärikisat.

Haulikkoammuntaan ohjattua toimintaa.

Hirviradan kunnostusta ja harjoitusammuntoja.  Järjestetään hirviammuntaan harjoitusiltoja ja kilpailutoimintaa.

  

Luovutetaan koemaastoja kilpailutoimintaan.

Koemaastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille.

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Pienpetojen pyyntikoulutusta.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Hirvipeijaiset järjestää  Häkkilän  porukka.

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

 

Johtokunta päättää

LISÄTIETOJA

 

TALOUSSUUNNITELMA

Tulot                                                                              Menot

 

Jäsenmaksutulot

7000

 

Riistanhoito

2000

Ampumatoiminta

  900

 

Maanvuokrat

  800

Vierasluvat

  400

 

Ampumarata

5500

Liittymismaksut

  400

 

Kirjanpito

  250

 

 

 

Ilmoituskulut

  300

 

 

 

Puh.joht ja siht.kulukorvau        

1000

 

 

 

Ampumatoiminta

  600

 

 

 

Posti- ja toimistokulut

1200

                                                              

 

 

Hirvipeijaiset

   1100

 

 

 

Kotisivut

 160

Yhteensä

8700

 

Yhteensä

12910

 

Maanvuokraus

Riistanhoito

Koulutus

Ampumarata, Haulikkoradan heitin                                                                                                Kopsannevan pitkospuut   

 

Varojen käytön päätavoitteet

 

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet

Jäsenmaksutulot

Vieraslupien myynti

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu  
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

YLEISTÄ

(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Johtokunnan kokoukset tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme.

Seuran sääntömääräiset kokoukset.

Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seuran välillä.

 

Pidetään yllä maanvuokraustoimintaa.

 

Uusien vuokrasopimusten arkistointi ja kirjaaminen ATK:lle

 

 

 

Tehostetaan  maanvuokrauksen/jäsentietojen päivitystä

 

 

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

 •  
 • Nuolukivet maastoon
 • Riistapellot ja niiden siemenet
 • haittalintujen hävittäminen
 • Pienpetopyyntiä
 • Loukkupyyntiä

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

·         Suoritetaan mahdollisesti riistakolmiolaskenta

    Kaksi riistakolmiota

·         Riistakolmio Häkkilässä ja Pisissä

·          

 

 

METSÄSTYS

Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla.

 

Hirvenmetsästyksessä seitsemän seuruetta.  Hirvenpyynnistä omat kokouksensa.   Otetaan osaa karhun yhteispyyntiin. Haetaan ilveksen pyyntilupia.

 

Otetaan osaa mahdollisiin suden pyyntilupahakemuksiin.

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

 

 

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

 

Pistooliammuntaa ohjattuna..

Haulikkoammuntaan ohjattua toimintaa.

Hirviradan kunnostusta ja harjoitusammuntoja.  Järjestetään hirviammuntaan harjoitusiltoja ja kilpailutoimintaa.

 

 

 

Luovutetaan koemaastoja kilpailutoimintaan.

Koemaastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille.

Ajokoirien Kilpa 2020, järjestäjänä Keskipohjanmaan ajokoirayhdistys. Koepaikka Hirvikosken maaseutuhotelli Hirvikoskella. Toholammilta kaksi maastoa, Sykäräisen Ms:n alueelta  Heinosenpuro-Kortekorpi, Toholammin Ms:n alueelta Seljänkangas-Reusneva.

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 

 

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Pienpetojen pyyntikoulutusta. Metsästys- ja eränkäyntikerho tiistaisin 10.3.2020- Artesaaniopistolla.

 

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Hirvipeijaiset järjestää  Alakylän  porukka.

 

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

 

Johtokunta päättää

 

 

LISÄTIETOJA

 

 

 

 

TALOUSSUUNNITELMA

 

 

Tulot                                                                             Menot

 

Jäsenmaksutulot

7000

 

Riistanhoito

1200

Ampumatoiminta

800

 

Maanvuokrat

900

Vierasluvat

650

 

Ampumarata

2 000

Liittymismaksut

200

 

Kirjanpito

250

Hirvenpyynnin tuotot

500

 

Ilmoituskulut

300

Muut tuotot

600

 

Puh.joht ja siht.palkkio       

1 400

 

 

 

Ampumatoiminta

600

 

 

 

Kokouskulut kahvitus

200

 

 

 

Posti- ja toimistokulut

800

                                                              

 

 

Hirvipeijaiset

800

 

 

 

Kotisivut

160

 

 

 

Maanmittauslaitoksen karttapalvelu

500

 

 

 

Jäsenrekisterikulut

300

 

 

 

Muut kulut, mm.videotykki 285 €

340

 

Yhteensä

9 750

 

Yhteensä

9 750

 

 

 

Maanvuokraus

Riistanhoito

Koulutus

Ampumarata, savikiekkoradan kunnostus, rakennuksen maalaus

 

Varojen käytön päätavoitteet

 

 

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet

Jäsenmaksutulot

Vieraslupien myynti

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu  

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua