rhy.fi
Etusivu

Omariista merkinnät ajantasalle!

On ensiarvoisen tärkeää lisätä kaikki riista havainnot omariistaan,
ja ilmoittaa petohavainnot petoyhdysmiehelle,
havintojen pohjalta riistakeskus tekee verotussuunnitelmia tuleville vuosille! 


METSÄSTYKSEN YLEISTÄ OHJEISTUSTA!
Käytetään saalisilmoituksiin Omariista -palvelua ja muistetaan metsästyksessä ennen kaikkea turvallisuus ja pelisännöt. 

* Kerätään hylsyt, juoma ja eväskääreet jahti/ passipaikoilta niille kuuluviin paikkoihin

* Harjoitetaan metsästystä sallituissa paikoissa ja liikutaan luonnossa luontoa säästäen.

* Pelloilla ja metsissä ilman maanomistajan lupaa ajaminen on ehdottomasti kiellettyä

* Riistaruokinnalle pyydetään maanomistaja lupa

* Toisen metsästäjän perustamia ruokintapaikkoja, riistapeltoja ja  kyttäyskoppeja tulee kunnioittaa metsästystä suoritettaessa.  

* nuolukiven laittamiseen pitää olla maanomistajan lupa, ja nuolukivi asetetaan maastoon siten, että siitä ei ole haittaa.      


 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös