rhy.fi
Etusivu

Omariista merkinnät ajantasalle!

On ensiarvoisen tärkeää lisätä kaikki riista havainnot omariistaan,
ja ilmoittaa petohavainnot petoyhdysmiehelle,
havintojen pohjalta riistakeskus tekee verotussuunnitelmia tuleville vuosille! 


METSÄSTYKSEN YLEISTÄ OHJEISTUSTA!
Käytetään saalisilmoituksiin Omariista -palvelua ja muistetaan metsästyksessä ennen kaikkea turvallisuus ja pelisännöt. 
* Kerätään hylsyt, juoma ja eväskääreet jahti/ passipaikoilta niille kuuluviin paikkoihin

* Harjoitetaan metsästystä sallituissa paikoissa ja liikutaan luonnossa luontoa säästäen.
* Pelloilla ja metsissä ilman maanomistajan lupaa ajaminen on ehdottomasti kiellettyä
* Riistaruokinalle pyydetään maanomistaja lupa ja kunnioitetaan toisten perustamia ruokintapaikkoja jahtipaikkaa valittaessa. 
* nuolukiven laittamiseen pitää olla maanomistajan lupa, ja nuolukivi asetetaan maastoon siten, että siitä ei ole haittaa.      


 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua