rhy.fi
Sivua ei löydy tai siihen ei ole oikeuksia!
Etusivu

Omariista merkinnät ajantasalle!

On ensiarvoisen tärkeää lisätä kaikki riista havainnot omariistaan,
ja ilmoittaa petohavainnot petoyhdysmiehelle,
havintojen pohjalta riistakeskus tekee verotussuunnitelmia tuleville vuosille! 


METSÄSTYKSEN YLEISTÄ OHJEISTUSTA!
Käytetään saalisilmoituksiin Omariista -palvelua ja muistetaan metsästyksessä ennen kaikkea turvallisuus ja pelisännöt. 

* Kerätään hylsyt, juoma ja eväskääreet jahti/ passipaikoilta niille kuuluviin paikkoihin

* Harjoitetaan metsästystä sallituissa paikoissa ja liikutaan luonnossa luontoa säästäen.

* Pelloilla ja metsissä ilman maanomistajan lupaa ajaminen on ehdottomasti kiellettyä

* Riistaruokinnalle pyydetään maanomistaja lupa

* Toisen metsästäjän perustamia ruokintapaikkoja, riistapeltoja ja  kyttäyskoppeja tulee kunnioittaa metsästystä suoritettaessa.  

* nuolukiven laittamiseen pitää olla maanomistajan lupa, ja nuolukivi asetetaan maastoon siten, että siitä ei ole haittaa.      


 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua