rhy.fi
2021

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY         PÖYTÄKIRJA                                                          

HIRVIKOKOUS 4.10.2021

 

Aika: 4.10.2021 klo 18.00-

Paikka: Ampumaradan maja

Läsnä: Erillinen liite

 

KOKOUKSEN ASIALISTA

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

 1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Tiainen, sihteeriksi Kimmo Virkkala

Pöytäkirjan tarkistajiksi Matti Honkonen ja Hannu Ohtamaa

 

                          

 1. Hirvenmetsästyksen ohjeistusta ja toimintatapoja

-                     uusi lupahaku proseduuri, ruuaksi kelpaamattoman eläimen kohdalla

-                     vieraspyytäjät

-                     johtaja vastuut

Puheenjohtaja kertoi ja kertasi em. asiat

 

 

 1. Lupajaon perusteita

-                     Riistakeskuksen terveiset / Honkonen

-                     TMS- perusteet / Tiainen

Matti Honkonen kertoi perusteista

 

 1. Lupajako ja niiden perusteet

-

Päätös

Lupajako liitteen mukainen

 

 1. Hirvenmetsästyksen päättymispäivä

Noudatetaan valtion metsästysaikoja.

Rauhoitusaika jouluaatto ja joulupäivä.

-                                                               

                 

 1. Hirvipeijaisten järjestäminen.

-                     jos järjestetään vastuussa alakylä

            Siirretään seuraavaan vuoteen   

 1. Koirakokeiden ajankohdat.

Kokeiden maastoalueet rauhoitetaan, isojen kokeiden aikana koko seuranalue rauhoitettu 20-21.11.2021.

 

 1. Ilveksen pyynnin johtajan valinta

Valittiin Petri Wirkkala, varajohtaja Jarkko Määttälä, Jouni Tiainen.               

 

 1. Muut esille tulleet asiat.

 

 

    

       

 1. Kokouksen päättäminen.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28

 


 

Toholammin Metsästysseura ry                                     Pöytäkirja

Kesäkokous

 

 

Aika                                  29.7.2021 klo 18.30-19.02

Paikka                               Ampumamaja

Läsnä                                18 jäsentä

                                           

 

Asiat

 

1

Kokouksen avaus

Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

2

Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

Päätös

 

Pj

Valittiin Jouni Tiainen

 

Siht

Valittiin Kimmo Virkkala

 

Pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

Valittiin Hannu Ahola ja Matti Honkonen

 

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu Lestinjokilehdessä 22.7.2021

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4

Uudet jäsenet  seuralle

Teemu Oravala, Tapiolantie 1 69300 Toholampi

 

Joose Palola, Pohjapuolentie 425 69300 Toholampi

 

Matti Uusipaikka, Kyläntie 28 69300 Toholampi

 

-        

Johtokunta saattaa tiedoksi

Saatettiin tiedoksi

 

5

Rauhoitusalueet, Metsästysajat ja Saaliskiintiöt

 

Johtokunnan esitys:

 

 

               

 

   

               Rauhoitusalueet

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.

 

Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.

 

Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet:

 

-  Kopsanneva

 

- Marjoneva   

 

Teeren pyynti kielletään pelloilta.

 

Metsästysajat

valtion metsästysajat

kirjaukset omariistaan havainnoista auttaa

 

Saaliskiintiöt

teeri  - 4 kpl per jäsen

metso – 1 kpl per jäsen

fasaani, pyynti seuruepyyntinä tai kanakoiralla ,kasvattajalla on oikeus metsästää fasaaneja

kauris, 1 kpl per metsästäjä, 10 kauriin jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta

Kaurispukille esitetään kevätpukkipyyntiä, 5 kpl kiintiö.  

 

Rauhoitetut riistaeläimet

koppelo

peltopyy

riekko

Vierasluvat

entisin ehdoin

 

Karhunpyynti

 

RHy:n nimeämät yhdyshenkilöt Kari Mikkola ja Markku Jämsä, Seuruejohtajina Hannu Ahola, Markku Hangasmaa, Mikko Nikunen, Antti Koivikko, Sampo Ahola ja Antti Kerola.

 

 

Ilveksenpyynti, esitetään haettavaksi Ilveksen kaatolupia

 

Sudenpyynti, mikäli lupia haetaan ollaan mukana hakuprosessissa

Hirven pyynti, haettu 89 kpl, saatu 89 kpl.

Metsäpeuranlupia haettiin 5 kpl, saatiin 1 kpl naaras metsäpeura.

Villisian metsästys

Villisian metsästys ajojahdilla, johtokunnan esitys:  

Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.

 

liitteenä, ohjeistus ja lainsäädäntöä villisika jahtiin

 

o   Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen.

o   Pakollinen kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistan.

 

 

Haittalinnut

Metsästystä jatketaan entiseen tapaan.

 

Päätös

Esityksen mukainen

 

 

6

 Muut asiat

Johtokunta esittää kesäkokoukselle, että hirviporukassa täytyy olla vähintään 10 hlöä että lupia jaetaan. Johtokunta esittää hirvenpyyntialuejaon takarajaksi ennen kesäkokousta 29.7.2021.

Vuoden 2021 metsästysalueet luodaan omariistaan elokuun -2021 alussa.

 

Kenneltoiminta

Koemaastot pyynnöt:

 

 Anoja Keskipohjanmaan Hirvikoirakerho

 

Kasvattajakisa Reisjärvi 4.9.2021

PM- kisat Kannus 25.-26.9.2021

Kennelliitto/SPJ Hirvenhaukkuottelu 19.-20.11.2021

Kansainvälinen hirvenhaukkukoe Kannus 4.12.2021

 

Päätös

Hirviporukassa täytyy olla vähintään 10 hlöä, hirvenpyyntialuejaosta pidetään elokuussa ylimääräinen johtokunnan kokous johon hirviporukat kutsutaan mukaan. Hyväksyttiin koemaastopyynnöt.

 

 

 

 


VUOSIKOKOUS 2021                                               PÖYTÄKIRJA

 

Aika:             22.4.2021   klo 18.30

Paikka.         Kokous pidetään Teamsin avulla netin kautta

Läsnä:          18 jäsentä osallistujalistan mukaan

 

1

Kokouksen avaus.

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

 

2

Kokouksen henkilövalinnat

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Matti Honkonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Kimmo Virkkala. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Hannu Ahola ja Hannu Hirvinen jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu Lestijokilehdessä 15.4.2021 sekä seuran facebookissa .

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4

Toimintakertomus vuodelta 2020

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

 

 

5

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsitellään Tuloslaskelma ja Tase

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin tilinpäätös esityksen mukaisesti. Luettiin toiminnantarkastajien lausunto. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

 

6

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätös

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

 

7

Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

Vuonna 2020 Jouni Tiainen

Päätös

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Jouni Tiainen.

 

 

8

Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot

Ollut 1 000 € per hlö/v

Päätös

Palkkiot pidetään ennallaan 1 000 € per henkilö

 

9

Johtokunnan jäsenten valinta

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa puolet (4) jäsenistä.

 

Erovuoroiset: Antero Ylitalo, Erkki Ala-Kopsala, Ilari Rautiola, edesmenneen Juha Seppälän tilalle valittava uusi.

 

Päätös

Juha Seppälän tilalle esitettiin Taito Karihtala ja Jani Willman. Kun oli kaksi esitystä, suoritettiin äänestys. Äänestyksen jälkeen Juha Seppälän tilalle valittiin Jani Willman . Äänet jakautuivat Jani Willman 11 ääntä ja Taito Karihtala 7 ääntä. Erovuoroiset valittiin uudelleen jatkamaan.

 

 

10

Toiminnan tarkastajien valinta

Vuonna 2020 toiminnan tarkastajina olleet Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalla Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Päätös

Valittiin entiset jatkamaan edelleen.

 

11

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle 2021 sekä tulo ja menoarvio.

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, johtokunta selvittää Keski-Pohjanmaan kennelpiiriin liittymisen.

 

 

12

Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

Seuran jäsenmaksut ollut 25 € +postikulut=yht. 27 €/v Liittymismaksu 20 eur seuran alueella asuneelta. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur.

 

Johtokunnan esitys

 

Seuran jäsenmaksut ollut 25 € +postikulut=yht. 27 €/v.  Liittymismaksu 20 eur Toholammin metsästysseuran alueella asuva. Toisella paikkakunnalla asuvalla liittymismaksu 100 €, alle 18 v. Toholammin metsästysseuran alueella asuvalta ilmainen.

Esitetään jäsenmaksut pidettäväksi ennallaan.

 

Päätös

Johtokunnan esityksen mukainen

 

                                                                                        13

Seuran edustajat piirinkokouksiin ja yhteyshenkilöt

Päätös

Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin

14

Osallistuminen suurpetojen pyyntilupien yhteislupa-anomukseen

Päätös

Osallistutaan suurpetojen karhu- ja susi yhteislupahakemuksiin samoin myös ilves lupien hakemuksiin. Karhu yhteislupakokoukseen Kari Mikkola ja Markku Jämsä.

 

15

Muut asiat

Lintutornille sammutusvesilammikko, johtokunta toteuttaa.

 

16

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokouksesta osallistujia ja päätti kokouksen 20.13.

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua