rhy.fi
2020

Talvikokous 2020

VUOSIKOKOUS 2020                                               PÖYTÄKIRJA

 

Aika:             21.4.2020   klo 18.00

Paikka.         Kokous pidetään netin kautta

Läsnä:          Jouni Tiainen, Matti Honkonen, Aleksi Rautiola, Jani Willman, Tommi Virkkala ja Kimmo  Virkkala

1

Kokouksen avaus.

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

2

Kokouksen henkilövalinnat

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Jani Willman, Kimmo Virkkala sihteeri, tarkastajat Matti Honkonen ja Tommi Virkkala

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu seuran facebookissa sekä kotisivuilla 8.4.2020

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

4

Toimintakertomus vuodelta 2019

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen ja liitteen mukaisesti.

 

 

5

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsitellään Tuloslaskelma ja Tase

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin tilinpäätös Tuloslaskelma ja Tase esityksen mukaisesti. Luettiin toiminnan tarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.

 

6

Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Päätös

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja tilivelvollisille.

 

7

Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

Vuonna 2019 Jouni Tiainen

Päätös

Valittiin yksimielisesti Jouni Tiainen jatkamaan.

 

 

8

Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus.

Ollut 700 € per hlö/v

Päätös

Päätettiin nostaa 1 000 €:n per henkilö

 

9

Johtokunnan jäsenten valinta

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa  puolet(4) jäsenistä.

Erovuoroiset  Markku Hangasmaa, Ossi Loukkaanhuhta, Kim Isoniemi ja Seppo Lappi. Ossi Loukkaanhuhta on kieltäytynyt jatkamasta, tilalle lupautunut Tommi Virkkala

Päätös

Valittiin erovuoroiset jatkamaan muuten mutta Ossi Loukkaanhuhtan tilalle valittiin Tommi Virkkala.

 

 

10

Toiminnan tarkastajien valinta

Vuonna 2019 toiminnan tarkastajina olleet Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalla Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Päätös

Valittiin entiset

 

11

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle,

sekä tulo ja menoarvio.

Johtokunnan esitys

Hyväksytään liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen ja liitteen mukaisesti

 

 

12

Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

Seuran jäsenmaksut  ollut  25€ +postikulut=yht. 27 €/v. + Liittymismaksu  20 eur seuran alueella asuneelta. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur.

Johtokunnan esitys

Päätettiin pitää ennallaan, liittymismaksu 20 € seuran alueella asuvalta, toisella paikkakunnalla asuvalla 100 € ilman maanomistajuutta, alle 18 vuotiailla liittymismaksu ilmainen.

Päätös

Esityksen mukainen

 

13

Seuran edustajat piirikokouksiin ja yhteyshenkilöt

Päätös

Puheenjohtaja ja sihteeri

 

14

Osallistuminen suurpetojen pyyntilupien yhteislupa-anomukseen

Päätös

Ollaan mukana

 

15

Muut asiat

Seppo Lappi on täyttänyt 70 v 27.11.2019. Toholammin Metsästysseura ja Toholammin Riistanhoitoyhdistys haluaa onnitella Seppoa ja ojentaa hänelle yhteisen viirin .

Tiedoksi kokoukselle, että Tapio Alangolle on myönnetty kunniajäsenen arvo

 

16

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

 


KESÄKOKOUS 2020

Toholammin Metsästysseura ry                                      Pöytäkirja

Kesäkokous

 

 

Aika                                    29.7.2020 klo 18.30-

Paikka                               Ampumamaja

Läsnä                                 14 seuran jäsentä liitteen mukaan

                                           

 

Asiat

 

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

2

Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

Pj

Jouni Tiainen valittiin

 

Siht

Kimmo Virkkala valittiin

 

Pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

Päätös

Matti Honkonen ja Matti Lappi

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu Lestinjokilehdessä 23.7.2020

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4

Uudet jäsenet  seuralle

-       Sini Kangasvieri, Koskelantie 17 Toholampi

-       Toni Mäki-Asiala, Koivunevantie 3 as.4 Toholampi

-       Rasmus Saukko, Kannustie 146 Toholampi

-        

Johtokunta saattaa tiedoksi

Saatettiin tiedoksi

 

5

Rauhoitusalueet, Metsästysajat ja Saaliskiintiöt

 

Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitusalueet, entiset

 

Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.

 

Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.

 

Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet:

 

-  Kopsanneva

 

- Marjoneva   

 

Teeren pyynti syyssoitimelta kielletään viljeltäviltä pelloilta

 

Metsästysajat

 

Valtion metsästysajat, kauriin pyynti 1.10 alkaen.

 

 

Saaliskiintiöt

 

Teeri  - 4 kpl per jäsen

Metso – 1 kpl per jäsen

Fasaani,pyynti seuruepyyntinä tai kanakoiralla ,kasvattajalla on oikeus metsästää fasaaneja

Kauris, 1 kpl per metsästäjä, 10 kauriin jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta

Kaurispukille esitetään kevätpukkipyyntiä, 5 kpl kiintiö.  

 

Rauhoitetut riistaeläimet

Koppelo

Peltopyy

Riekko

Vierasluvat

Entisin ehdoin ,  15 € vrk, seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk, Jänislupa 100 € per kausi. seuran jäsenen mukanaolo velvoite, vieras pyytää isännän kiintiöstä 

Päätös

Hyväksyttiin em. asiat esityksen mukaisesti.

 

Karhunpyynti

 

RHy:n nimeämät yhdyshenkilöt Kari Mikkola ja Markku Jämsä, Seuruejohtajina Hannu Ahola, Markku Hangasmaa, Mikko Nikunen, Antti Koivikko, Sampo Ahola ja Antti Kerola.

 

Ilveksenpyynti, tullaan hakemaan Ilveksen kaatolupia

 

Sudenpyynti, mikäli lupia haetaan ollaan mukana hakuprosessissa

Hirven pyynti, haettu 117 kpl, saatu 117 kpl.

Villisian metsästys

Villisian metsästys ajojahdilla

Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.

 

liitteenä, ohjeistus ja lainsäädäntöä villisika jahtiin

 

                Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen.

Pakollinen kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistan.

                     

Haittalinnut

Keskustellaan haittalintujen pyynnin koordinoimisesta poikkeusluvilla

Yhdyshenkilöksi valittiin Aleksi Rautiola.

 

 

 

 

Kenneltoiminta

Koemaastot pyynnöt

 

 Ajokokeet Toholammilla 26.9, järjestäjä Toholammin kennelkerho,

ajokoirien Kilpa( SM-koe) 7.-8.11.2020, järjestäjä Keskipohjanmaan   ajokoirayhdistys, koepaikka Hirvikosken kurssikeskus

Hirvi

Kasvattajakisa Reisjärvi 5.9.2020, Pm-kisat Kannus 26.-27.9.20, SPJ Kk.n kuningatarottelu 30.-31.10.20, SHHJ urosten Pohjan lohkon valintakoe 20.11.20, Kansainvälinen hirvihaukkukoe Kannus 5.12.20.

 

 

Päätös

Esityksen mukainen

 

 

 

 

6

 Muut asiat

Tiedoksi

 

Haulikkoradan katoksen teko, pohjatyöt, kaivinkone + ehkä hiekkaa tälle vuodelle

Pidetään kahdet talkoot vesikaton laittamiseksi.

Ampumamaja maalataan, kylän puoleisen päätyyn uusitaan paneelit.

Kesäkokous pidetään 29.7.2020 klo 18.30.

 

 

 

 

 

7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10

                     

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua