rhy.fi
2019

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY              PÖYTÄKIRJA

HIRVIKOKOUS

 

 

Aika                                   Tiistai 8.10.2019 klo 18.30

Paikka                               Ritjan Keidas Toholampi

Läsnä                                Liite, 23 jäsentä

 

Asialista

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi

 

 

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

3

Toimihenkilöiden valinta

Valitaan Puheenjohtaja, Sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat myös ääntenlaskijoina 

 

Pj

Valittiin Jouni Tiainen

 

Siht

Valittiin Kimmo Virkkala

 

Pöytäkirjan tarkistajat

Valittiin Markku Jämsä ja Antti Koivikko

 

4

Petojaoston pyynninjohtajien valinta

 

-          sudenpyynti, esitetään pyynninjohtajaksi, Hannu Ahola ja varajohtajaksi Mika Isoniemi, Esa Riutankoski ja Antti Polso  

Päätös

Esityksen mukainen

 

 

5

Hirvenmetsästykseen liittyen

 

-          Jokainen metsästyksenjohtaja on velvollinen varmistamaan pyyniin osallistujien kelpoisuuden ennen hirvijahdin alkua.

 

-          Metsästäjä on velvollinen pitämään luvat mukana metsästyksessä, sekä asusteet ja välineet määräysten mukaisena.

 

-          pyynnin aloituspäivä 12.10.2019 ja päättyy 31.12 .2019, joulurauha jouluaatto ja joulupäivä

 

-          pyynninjohtaja kokous pidetään välipäivinä, pyynnin jatkamisesta lain sallimaan 15.1 saakka.

 

 

-          ihmisravinnoksi kelpaamattomien hirvien ohjeistus;

-          eläimestä riittävä määrä selventäviä kuvia, ampujan tiedot(mets.nro) ja kaadon sijainti paikka

-          ilmoitus luvanhakijalle (Jouni Tiainen) josta edelleen ilmoitetaan Rhy:n ruhon tarkastajille lausuntoa varten, jota edelleen ohjaa tarvittaessa ell:n tarkastukseen.

-          vain näillä tiedoilla on mahdollista saada uusi lupa tai edes uusi lupahakemus vireille!

 

-          Metsästyksenjohtaja tulee olla, jos enempi kuin yksi osallistuu hirvenpyyntiin, muulla pyyntimuodolla kuin kyttäämällä, varmistakaa että pyyntiin osallistujista yksi on merkitty omariistaa.

 

 

-          Metsästyksen johtajien Omariistan käyttö Hirven kaato- ja havainto merkinnöistä kohtuullisessa ajassa, esim. ennen seuraavaa jahti viikonloppua

 

-          Suositeltava tapa on että metsästyksen johtaja tekee omariistamerkinnät hirvenpyynnissä

 

-          Tarvittaessa annetaan opastusta omariistan käytöstä,

 

 

-          Metsästyksen johtajan tulee olla omariistassa jotta voidaan myöntää oikeudet omariista merkintöihin kaatojen ja havaintojen hyväksyjänä

 

-          Jääväkantailmoitukset pyynninjohtajilta pyynninpäätteeksi, hirvi aikuiset + vasat, metsäpeura, kauris, valkohäntäpeura. näitä kysytään kun lupaa suljetaan!

-          myös muista harvinaisemmista lajeista jos havaintoja, esim. villisika. tms.

 

-          Muistutetaan, päätösten mukaisesti, että henkilökohtaiset lihaosuudet tulee olla maksettuna viikon sisällä hirvenpyynnin päättymisestä. 

samoin muistutetaan, että hirviporukan vaihto ei ole mahdollista, jos maksuvelvoitteet ovat hoitamatta edelliseltä pyyntikaudelta.

 

-          Hirvi ja Ajokoirakokeista ilmoitus ko. alueen pyynninjohtajalle, ja pyynninjohtajat jakakaa tietoa wattsapp-ringissä      

 

 

 

 

 

6

Lupajako   

-          yhteisluvan kokonaislupa lupamäärä on 150 kpl / 300 vasaa

-          Rhy:n esityksestä 30% luvista pankkiin jolloin

-          Toholammin Mts:n jaettavaksi lupamääräksi tulee tässä vaiheessa 116 vasaa joka sisältää

-          Veteraani-hirven (Kirkonkylä) (2 vasaa)

-          Kennel-hirven (Kirkonkylä) (2 vasaa)

-          Palkintovasan (Kleemola) (1 vasa)

-          Peijais-hirven (Nisula) (2 vasaa)

 

 

7

 

Luvat

-          Kleemola (26 osuutta) 8 + 7 sis. palkinto vasan

-          Parhiala (25 osuutta) 7+8

-          Raippo (16 osuutta) 4+3 (vähennetty viimevuodelta 1 vasa)

-          Alakylä (15 osuutta) 4+4

-          Nisula (14 osuutta) 5+4 Sis. peijaishirven

-          Puuhamaa (19 osuutta) 5+5

-          Kirkonkylä (19 osuutta) 7+5 sis. kennel – ja veteraanihirven,    

Kennel ja veteraani hirvistä saatu tulo lyhentämättömänä ko. osoitteisiin.

Päätös

 Esityksen mukainen

8

Muut asiat

-           

9

Kokouksen päättäminen

 

 

 

Jouni Tiainen                                                                                    Kimmo Virkkala

pj                                                                                                          siht

 

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY

VUOSIKOKOUS 2019                                                PÖYTÄKIRJA

 

Aika:                                   5.3.2019   klo 19:00

Paikka.                                Osuuspankin kokoustila

Läsnä:                                 12 hlöä,Liite

 

 

1 §

Kokouksen avaus.

Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2 §

Kokouksen henkilövalinnat

Valitaan kokoukselle pj, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Willman, sihteerinä Kimmo Virkkala. Pöytäkirjantarkistajat Kari Mikkola Antti Koivikko

 

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitettu Lestinjokilehdessä 21.2.2019

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4 §

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

5 §

Toimintakertomus vuodelta 2018

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

6 §

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase esityksen mukaisesti. Luettiin toiminnan tarkastajien lausunto.

 

7 §

Tili- ja vastuuvapauden päättäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

 

8 §

Seuran johtokunnan puheenjohtajan valinta.

Vuonna 2018 Jouni Tiainen

Valittiin Jouni Tiainen

 

9 §

Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus.

Ollut 500 € per hlö/v

Päätettiin korvaukseksi 700 € per hlö

 

10 §

Johtokunnan jäsenten valinta

Sääntöjen mukaan johtokuntaan kuuluu pj ja 8 jäsentä. Vuosittain on erovuorossa  puolet(4) jäsenistä.

Erovuoroiset Antero Ylitalo, Juha Seppälä, Ilari Rautiola ja Erkki Ala-Kopsala.

Erovuoroiset valittiin uudelleen jatkamaan.

 

11 §

Toiminnan tarkastajien valinta

Vuonna 2018 toiminnan tarkastajina olleet Tapio Alanko ja Olli Jylhä. Varalla Tapio Isoniemi ja Jaakko Kujanpää.

Valittiin entiset jatkamaan.

 

12 §

Toiminta ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen alkaneelle toimintavuodelle,

sekä tulo ja menoarvio.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

 

13 §

Seuran jäsenmaksujen ja liittymismaksujen päättäminen.

Seuran jäsenmaksut  ollut  25€ +postikulut=yht. 27 €/v. + Liittymismaksu  20 eur kunnan alueella asuneelta. Toisella paikkakunnalla asuvalla 100 eur.

Jäsenmaksut esityksen mukainen, liittymismaksu alle 18 v .kunnan alueella asuvalta ilmainen.

 

14 §

Mahdolliset seurasta erottamiset sääntöjen 7§ mukaisesti.

Ei esityksiä

 

15 §

Seuran edustajat piirikokouksiin ja yhteyshenkilöt

Valittiin pj ja siht.

 

16 §

Mahdolliset piirijärjestöille ja yhdistyksille tehtävät esitykset

Ei esityksiä

 

17 §

Osallistuminen suurpetojen pyyntilupien yhteislupa-anomukseen

Osallistutaan

18 §

Hirvenpyyntiin osallistuvat vierailijat

Johtokunnan esitys

 

Mikäli vierailijoita tulee hirvenpyyntiin, esitetään päivämaksun hinnaksi 100 € per hlö. ja mahdolliset kaadot ovat pois ko. hirviporukan kaatoluvista ja mahdollisista muista kustannuksista vastaa kutsuja.

Päätös esityksen mukainen

 

 

19 §

Muut esille tulevat asiat

Muistettiin Antero Ylitaloa hänen täyttäessään 70 v ojentamalla hänella Tms ja Rhy:n viiri

 

20§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.

 

 


Toholammin Metsästysseura ry                                      Pöytäkirja

Kesäkokous

 

 

Aika                                    1.8.2019 klo 18.30-19.30

Paikka                               Ritjan keidas

Läsnä                                 Liitteen mukaan 27 jäsentä                                      

 

 

Asiat

 

1

Kokouksen avaus

Johtokunnan pj Jouni Tiainen avasi kokouksen

 

2

Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

Pj

Valittiin Jouni Tiainen

 

Siht

Kimmo Virkkala

 

Pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat

Päätös

Matti Honkonen ja Hannu Ahola

 

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu Lestinjokilehdessä 25.7.2019

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4

Uudet jäsenanomukset seuralle

-          Mauri Viljamaa, Lestintie 204 69300 Tmpi, metsästäjänumero 41123344

-          Kari Kalliokangas, Sahanperäntie 69300 Tmpi, metsästäjänumero 60329527

-          Tuomas Koskela, Pohjapuolentie 308, 69300 Tmpi, mets.tutkinto 10.7.2019

-          Tapani Koskela, Pohjapuolentie 308, 69300 Tmpi, mets.tutkinto 5.7.2019

-          Jimi Klemola, Teollisuustie 2 69300 Tmpi, mets.tutkinto 06/2019

-          Teemu Kalliokangas, Sahanperäntie 252 69300 Tmpi, mets.tutk.06/2019

-          Johannes Kotila, Kanavaharjunkatu 12 C 23, 70840 Kuopio , sukutila Leena Kotila

-          Kari Laakeri, Toholampi

-          Leevi Tiainen, Purolantie 32 69300 Tmpi, metsästäjätutkinto 19.6.2019

Johtokunta saattaa tiedoksi

Saatettiin tiedoksi

 

5

Rauhoitusalueet, Metsästysajat ja Saaliskiintiöt

 

Johtokunnan esitys:

 

Rauhoitusalueiksi esitetään seuraavat:

·         Kotojärvi, Hamppujärvi, pururadan kylänpuoli Ahokkaan tiehen saakka.

 

·         Pyritään välttämään metsästystä laiduntavien eläinten läheisyydessä.

 

·         Kananlinnun pyynniltä rauhoitetaan seuraavat alueet:

 

-  Kopsanneva

 

- Marjoneva   

 

·         Teeren pyynti syyssoitimelta kielletään pelloilta’

 

 

Metsästysajat:

·         Valtion metsästysajat

Poikkeuksena kauriin pyynnin aloitus 1.10.2019

 

·         Kauriin kevät pukkipyynnin salliminen 2020 harkintaan. 

Päätetään talvikokouksessa 2020 perustuen kannan määrään sekä 2019 ammuttuun määrään.

 

·         Kaurishavainto kirjaukset omariistaan kannan arvioimiseksi

 

Saaliskiintiöt:

 

·         Teeri

3 kpl per jäsen

·         Metso

1 kpl per jäsen

·         Riekko

2 kpl per jäsen jos metsästäjäliitto sallii riekon pyynnin

·         Fasaanin pyynti seuruepyyntinä tai kanakoiralla.  Kasvattajilla on oikeus metsästää fasaaneja.

·         Kauris

1 kpl per metsästäjä ja 10 kaadon jälkeen johtokunta harkitsee rauhoitusta.

·         Pakollinen Saalisilmoitus omariistaan ja puheenjohtajalle

 

 

Rauhoitetut riistaeläimet

·         Koppelo

·         Peltopyy

Vierasluvat

·         Vierasluvan hintaa nostetaan 15 € vrk

-         perusteena kanalintu kannan kasvu

·         Seuraavat peräkkäiset päivä edelleen 5 € vrk,

·         Jänislupa 100 € per kausi.

·         Seuran jäsenen mukanaolo velvoite

·         Vieras pyytää isännän kiintiöstä 

 

Karhunpyynti

·         1 kpl karhun kaatolupia yhteislupa-alueelle

·         käydään läpi karhukokouksen pöytäkirja ja valinnat

Pyynnin ylijohtaja Matti Honkonen,

Rhy:n yhdyshenkilöt Kari Mikkola ja Markku Jämsä.

Seuruejohtajat

-          Hannu Ahola

-          Markku Hangasmaa

-          Antti Kerola

-          Sampo Ahola

-          Mikko Nikunen

-          Antti Koivikko

-          Petri Lamu

 

Ilveksenpyynti

·         Osallistutaan ilveksen yhteislupahakemukseen tietyin ehdoin. Jos sopimukseen ei päästä haetaan omaa lupaa.

·         vastuuhenkilöt nimetään hirvikokouksessa

 

Sudenpyynti

·         osallistutaan kannanhoidolliseen sudenpyyntiin

·         vastuuhenkilöt nimetään hirvikokouksessa

 

Hirven pyynti

·         käydään läpi hirvilupa 2019

 

Tähän liittyvä Kenneltoiminta

Koemaastot pyynnöt

·         Hirvihaukut 2019 

·         7.9 kasvattaja, 28.9 piirinmest.  8.11 lohkovalinnat, 29.11 mestaruuskisat, 7.12 kv-kisa .

·         Ajokokeet  2 kpl, Lesti-perhonjokilaakson aluevalinta 6.10.2019, riistakamera-ajot 25.10.2019.

 

 

 

 

 

 

Villisian metsästys

·         Villisian metsästys ajojahdilla, johtokunnan esitys,   

Jos pyydetään villisikaa ajojahdilla kivääri asein, on Jahtipäällikkö / metsästyksen johtaja nimettävä ja ko. henkilö infoaa TMS: n puheenjohtajaa.

  

liitteenä, ohjeistus ja lainsäädäntöä villisika jahtiin

 

·         Kyttäysmetsästys villisian osalta on omatoimi metsästystä edelleen.

·         Pakollinen kaatoilmoitukset tulee tehdä omariistan.

 

 

Päätös

Kesäkokous päätös em. esityksien mukainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Muut asiat

 

Tiedoksi

-          Kopsan nevan pitkospuut

·         pitkospuutyö on valmis, vielä joudutaan pilkkomaan lautoja polttopuiksi ym. pientä työtä.

·         Myös lintutorni on kunnostettu.

·         Päätettiin pitää tilaisuus kaikille lintutornilla. Seura hankkii makkarat ja mehut.

 

-          Haulikkoradan katoksen teko,

·         pohjatyöt, kaivinkone + ehkä hiekkaa tälle vuodelle

 

-          Metsäpeura lupien hakeminen 2020

·         Päätettiin hakea lupia jos kanta kasvaa haittaavaksi.

·         hirviporukoilta kanta-arvio vuoden lopussa myös metsäpeuran osalta 

 

 

 

7

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30

 

Vakuudeksi

 

 

Jouni Tiainen pj                                      Kimmo Virkkala siht

 

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja olemme todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

 

 

Matti Honkonen                                       Hannu Ahola                                     

 

 

 VILLISIKAA koskeva ohjeistus

 

Ajojahti TMS:n -alueella · Nimetään Jahtipäällikkö joka toimii metsästyksen johtajana,

Laki ei edellytä metsästyksenjohtajaa tai turvaoranssia vaatetusta, mutta jahti on järjestettävä turvallisesti samaan tapaan kuten hirvimetsällä. · Tultuasi passiin, selvitä turvalliset ampumasektorit. Älä liiku passiin jäätyäsi, ettet ajaudu tulilinjalle. Kun passivälit ovat pitkiä, voit saada poikkeustapauksessa luvan liikkua passilinjan suuntaisesti esim. koiran haukkua seuraten. · Ajo tapahtuu yleensä yhden tai useamman koiran avulla. Myös ajoketjuja käytetään. · Koiran löydettyä sian alkaa haukku, joka saattaa jäädä muutamaan haukahdukseen. Jos kyseessä on yksittäinen sika, haukku kertoo ajon suunnan. Lauma sen sijaan voi hajota, ja sikoja voi tulla passiin useista kohdista. · Sika ei aina jää seisontahaukkuun. Tällöin ajo kulkee erittäin nopeasti. · Jos passiin tulee yksi suurempi sika, se on yleensä karju, mutta se voi myös olla emakko. Pyri tunnistamaan tai jätä ampumatta. · Jos passiin tulee lauma, emakko kulkee yleensä ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen porsaat. Laumassa saattaa olla useita emakoita. · Odota ampumisen jälkeen ajon päättymistä ja jahtipäällikön lupaa mennä kaadolle. Jos ammuit karjua, ota viereinen passimies mukaan varmistajaksi.

mahdollisista kaadoista Jahtipäällikkö infoaan TMS:n puheenjohtajaa

 

Lainsäädäntö · Metsästysaika ympäri vuoden. Porsaallista naarasta ei saa tappaa 1.3.–31.7. · Metsästyskortti ja metsästysoikeus alueelle, ei erillistä pyyntilupaa. · Rihlatulla luotiaseella tai jousella metsästettäessä suoritettava ampumakoe. HUOM! Haulikon täyteisellä metsästettäessä ei tarvita ampumakoetta. · Pyyntivälineet: haulikko täyteispatruunalla, rihlattu hirvilaillinen luotiase ja patruuna, metsästysjousi sekä elävänä pyytävä aitaus. · Kiinteä keinovalo sallittu villisian ruokintapaikalla. · Pakollinen saalisilmoitus mieluiten Oma riista -palvelun kautta tai paperilomakkeella viimeistään 7 vrk kuluttua saaliin saamisesta.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua