rhy.fi
2020

Toholammin Metsästysseura                                                          TULOSLASKELMA TILEITTÄIN

1.1.-31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA                                                                 2020

Henkilöstökulut, palkat,palkkiot

2 000

17,3 %

 

 

Poistot rakennuksista

23,66

0,2 %

 

 

Muut kulut

 

 

 

 

Koneet ja laitteet

288,95

2,5 %

 

 

Kokous- ja neuvottelukulut

404,03

3,5 %

 

 

Huomionosoitukset

15

0,1 %

 

 

Pr-toiminnan kulut

2 000

17,3 %

 

 

Muut varsinaisen toim.kulut

168,22

1,5 %

 

 

Muut kulut yht.

2 876,20

24,9

 

 

Tuotto-/kulumäämä

4 899,86

42,4 %

 

 

RIISTANHOITO JA METSÄSTYS

Tuotot

 

 

 

 

Ampumatoiminta

353,90

3,1 %

 

 

Kulut

 

 

 

 

Hirvijahtimaiden vuokrat

879,35

7,6

 

 

Hirviluvat

133,97

1,2

 

 

Riistainhoitokulut

466,70

4

 

 

Metsästysammuntatoiminta

208

1,8

 

 

Metsäst.maid.vuokrasop.kulut

540,84

4,7

 

 

Kulut yht

2228,86

19,3

 

 

MAJATOIMINTA

 

 

 

 

Kulut

 

 

 

 

Vakuutukset

293,65

2,5

 

 

Jätehuolto

102,40

0,9

 

 

Majan korjaus ja huolto

5 029,38

43,5

 

 

Muut kulut

10,68

0,1 %

 

 

Kulut yhteensä

5 436,11

47

 

 

VARAINHANKINTA

 

 

 

 

Tuotot

 

 

 

 

Jäsenmaksut

7 361

63,7

 

 

Vierasluvat

485

4,2

 

 

Muut varainh.tuotot

1 610,91

13,9

 

 

Saadut lahjoitukset

1748,26

15,1

 

 

Tuotot yht.

11 205,17

96,9

 

 

Varainhankinnan kulut

 

 

 

 

Jäsenmaksukulut

904,22

7,8

 

 

Varainhankinta yht

10 300,95

89,1

 

 

Tilikauden alijäämä

1 909,98

16,5

 

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua