rhy.fi
2021

Toholammin Metsästysseura                                                          TULOSLASKELMA TILEITTÄIN

1.1.-31.12.2021

VARSINAINEN TOIMINTA                 2020                                                                   2021

Henkilöstökulut, palkat,palkkiot

2 000

 

2 000

 

Poistot rakennuksista

23,66

 

21,29

 

Muut kulut

 

 

 

 

Pankki- ja postikulut

 

 

72

 

Koneet ja laitteet

288,95

 

0

 

Kokous- ja neuvottelukulut

404,03

 

345,31

 

Huomionosoitukset

15

 

0

 

Pr-toiminnan kulut

2 000

 

0

 

Muut varsinaisen toim.kulut

168,22

 

450,31

 

Muut kulut yht.

2 876,20

 

867,62

 

Tuotto-/kulujäämä

-4 899,86

 

-2 888,91

 

RIISTANHOITO JA METSÄSTYS

Tuotot

 

 

 

 

Ampumatoiminta

353,90

 

6

 

Muut tuotot

 

 

50

 

Tuotot yhteensä

353,90

 

56

 

Kulut

 

 

 

 

Hirvijahtimaiden vuokrat

879,35

 

879,35

 

Hirviluvat

133,97

 

422,21

 

Riistainhoitokulut

466,70

 

681,80

 

Metsästysammuntatoiminta

208

 

0

 

Metsäst.maid.vuokrasop.kulut

540,84

 

624,58

 

Kulut yht

2228,86

 

2 607,94

 

Riistanhoito ja metsäst.yht

-1 874,96

 

-2 551,94

 

MAJATOIMINTA

 

 

 

 

Tulot

 

 

 

 

Muut tulot

 

 

996,90

 

Tulot yhteensä

 

 

996,90

 

Kulut

 

 

 

 

Vakuutukset

293,65

 

150,04

 

Jätehuolto

102,40

 

0

 

Tarvikkeet

 

 

22,90

 

Majan korjaus ja huolto

5 029,38

 

0

 

Maja-alueen vuokra

 

 

248

 

Muut kulut

10,68

 

1 746,90

 

Kulut yhteensä

5 436,11

 

2 167,84

 

Majatoiminta yhteensä

 

 

- 1170,94

 

VARAINHANKINTA

 

 

 

 

Tuotot

 

 

 

 

Jäsenmaksut

7 361

 

7 548,70

 

Vierasluvat

485

 

535

 

Muut varainh.tuotot

1 610,91

 

0

 

Saadut lahjoitukset

1748,26

 

0

 

Tuotot yht.

11 205,17

 

8 083,70

 

Varainhankinnan kulut

 

 

 

 

Jäsenmaksukulut

904,22

 

837,72

 

Varainhankinta yht

10 300,95

 

7 245,98

 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-1 909,98

 

634,19

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua