rhy.fi
2019
TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA RY         TLOSLASKELMA   2019
               
VARSINAINEN TOIMINTA              
TUOTOT         2019   2018
Jäsenmaksu         7 155   7 180
Liittymismaksut         100   360
Vieraskorttituotot         635   315
Hirvenpyynnin tuotot         500   90
Ampumatoiminnan tuotot         749,4   390
Muut tuotot         300   590,08
    Yhteensä     9 439,40   8 925,08
               
KULUT              
Henkilöstökulut         136   539,91
Vuokrat         1507,19   879,35
Kutsut, painatus         398,52   611,26
Postitus         679,18   0
Toimistokulut         216,36   1169,61
Hallintokulut         1544,28   708,75
Huomionosoitukset         99,4   203,3
Kirjanpito- ja tilinpäätös         200   250
Ampumatoiminnan kulut         2511,37   -16
Riistanhoidon kulut         2329,39   1217,8
Hirvenpyynnin kulut         1440,92   1467,56
Majan kulut         0   293,98
Pr-toiminnan kulut         240,72   0
Muut kulut         838   4700,82
    Yhteensä     12141,33 0 12026,34
Poistot         26,29   29,22
               
Tuotto/kulujäämä         2 728,22   3 130,48
               
Tilikauden alijäämä         2 728,22   3 130,48
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös