rhy.fi
2022

  HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta               

Puheenjohtaja                  Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja         Antero Ylitalo                  

Jäsenet                         Erkki Ala-Kopsala

                                           Jani Willman                    

                                           Markku Hangasmaa

                                           Seppo Lappi

                                           Ilari Rautiola

                                           Tommi Virkkala

                                           Kim Isoniemi

Sihteeri                             Kimmo Virkkala

 

Toiminnan tark.              Tapio Alanko ja Olli Jylhä

(varalla)                            Tapio Isoniemi  ja Jaakko Kujanpää

 

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 17.3.2022 ja Kesäkokouksen 22.7.2022

Jäsenmäärä seurassa oli jäsenluettelon mukaan vuonna 2022 oli keskimäärin 380 kpl joista maksavia jäseniä oli noin 285 kpl

Jäsenluetteloa ja sen reskontraa on päivitetty  

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, polttopuita toimitettiin lintutornille.     

 

 

 

 

 

 

 

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toimita

Ampumajaosto

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa.

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina toimihenkilöinä 

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa 

2 kpl Ilveksen lupaa haettu, ei saatu 

1 Karhun yhteislupa saatiin, Lupa käytetty

Suden kannanhoidollinen metsästystä ei ollut 

Kenneljaosto 

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa   

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran nettisivuilla

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja

Hankittiin hirvien nuolukiviä, joiden jako hirviseurueittain keväällä

Metsästys

-Yleisesti riistakannat normaalit,

-Metsäkanalintukanta on hyvällä tasolla

-Hirvikanta, yhteislupa-alueella jaettiin 100 % myönnetystä 89,5 luvasta,

-määrästä jäi lupia käyttämättä, yhteisluvassa aikuisia 56/48 ja vasoja 66/48 ja TMS osuus aikuisia 31/29 ja     vasoja 34/27, jäävän kannan osalta suunta on selvästi laskeva

-Kauris kaatoja on ilmoitettu kokouspäivään mennessä 9 kpl, Kauriin osalta kanta-arvo laskusuuntainen,

-Metsäpeuralle saatiin 1 uroksen kaatolupa, lupa on jälleen markkinoitu, lupa on kokouspäivään mennessä käyttämättä

-Valkohäntäpeuralle haettiin 4 kaatolupaa Rhy:lle, kaikki on kokouspäivään mennessä kaatamatta

-Suurpeto havainnot etenkin susien jälkihavainnot yleisiä, kanta lienee kuitenkin samalla tasolla edelliseen vuoteen

-Karhukanta on pysynyt oletettavasti samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna.

-Pienpetojen verotusta tehdään jäsenistössä ahkerasti.

-Muu pienriista, etenkin rusakko kanta on vahva.   

Muu yleishyödyllinen toiminta

hirvipeijaiset järjestettiin joulukuussa-22

joulurauhanjulistus hongistossa jouluviikolla -22

mahdollistettiin talvinen lintutornille pääsy tallatun latu/ kelkkaura muodossa. 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua