rhy.fi
2021

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2021            

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta               

Puheenjohtaja                  Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja         Antero Ylitalo          

Jäsenet                               Erkki Ala-Kopsala

                                           Jani Willman             

                                           Markku Hangasmaa

                                           Seppo Lappi

                                           Ilari Rautiola

                                           Tommi Virkkala

                                           Kim Isoniemi

Sihteeri                             Kimmo Virkkala

Toiminnan tark.              Tapio Alanko ja Olli Jylhä

(varalla)                            Tapio Isoniemi  ja Jaakko Kujanpää

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 21.4.2021 (teams – kokouksena) ja Kesäkokouksen 29.7.2021

Jäsenmäärä seurassa oli jäsenluettelon mukaan vuonna 2021 oli keskimäärin 388 kpl joista maksavia jäseniä oli noin 350 kpl, ja kunniajäseniä 8 kpl

uusia jäseniä seuraan tuli 7

Jäsenluetteloa ja sen reskontraa on päivitetty  

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, polttopuita toimitettiin lintutornille.      

 

 

 

 

 

 

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toimita

Ampumajaosto

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa.

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina toimihenkilöinä 

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa  

4 kpl Ilveksen lupaa haettu, ei saatu  

1 Karhun yhteislupa saatiin, Lupa käytetty

Suden kannanhoidollinen metsästystä ei ollut 

Kenneljaosto  

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa   

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran nettisivuilla

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja

Hankittiin hirvien nuolukiviä, joiden jako hirviseurueittain keväällä

Metsästys

-Yleisesti riistakannat normaalit,

-Metsäkanalintukanta on hyvällä tasolla

-Hirvikanta, yhteislupa-alueella jaettiin 100 % myönnetystä 89,5 luvasta,

-määrästä jäi lupia käyttämättä, yhteisluvassa aikuisia 56/48 ja vasoja 66/48 ja TMS osuus aikuisia 31/29 ja     vasoja 34/27, jäävän kannan osalta suunta on selvästi laskeva

-Kauris kaatoja on ilmoitettu kokouspäivään mennessä 8 kpl, Kauriin osalta kanta-arvio on tasainen,

-Metsäpeuralle saatiin 1 naaraan kaatolupa, lupa käytettiin 2022 puolella

-Valkohäntäpeuroista hyvin vähän havainto ja kanta on pieni.

-Suurpeto havainnot etenkin susien jälkihavainnot yleisiä, kanta on kasvusuuntainen

-Karhukanta on pysynyt oletettavasti samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna.

-Pienpetojen verotus on hyvällä tasolla.

-Muu pienriista, etenkin rusakko kanta kasvanut voimakkaasti.    

-Tulevan kauden metsästystä suunnitellaan perinteisesti kesäkokouksessa  

 

Muu yleishyödyllinen toiminta

Korona epidemian haitatessa yleishyödyllistä toimintaa, kuten hirvipeijaiset, joita ei edelleenkään järjestetty.

mahdollistettiin talvinen lintutornille pääsy tallatun latu/ kelkkaura muodossa. 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua