rhy.fi
2020

TOHOLAMMIN METSÄSTYSSEURA Ry.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2020            

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta               

Puheenjohtaja                  Jouni Tiainen

Varapuheenjohtaja         Antero Ylitalo          

Jäsenet                               Erkki Ala-Kopsala, Juha Seppälä, Markku Hangasmaa, Seppo Lappi,

                                           Ilari Rautiola, Tommi Virkkala ja Kim Isoniemi

Sihteeri                             Kimmo Virkkala

Toiminnan tark.              Tapio Alanko ja Olli Jylhä

(varalla)                            Tapio Isoniemi  ja Jaakko Kujanpää

Johtokunta piti 2 kokousta sekä lisäksi sääntömääräiset talvikokous 21.4.2020 (teams – kokouksena) ja Kesäkokouksen 29.7.2020

jäsenmäärä seurassa oli vuonna 2020 oli keskimäärin 341 kpl vuosijäseniä/maksavia, maanomistajajäseniä 69 kpl,( tallennus vielä vähän kesken)  ja kunnia jäseniä 8 kpl. Yhteensä 418 hlöä.

uusia jäseniä seuraan tuli 8

Jäsenrekisteriä on ajantasaistettu vuoden 2020 aikana

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuran omistuksessa on metsästysmaja, metsästysmajalle tehtiin polttopuita haulikkoradan katosprojektista tulleista kuiduista ja niitä käytetään myös kodan ja lintutornin tulipaikoilla, metsästysmajan yhteydessä olevalla haulikko radan ampumakatos saatiin vesikattoon, ja saatetaan loppuun viimeistelytöillä vuoden 2021 aikana.

Ampumamaja maalattiin ja päätykolmio uusittiin.    

 

Toimikunnat ja jaostot ja niiden toimita

Ampumajaosto

Kesäjaksolla maanantai iltaisin järjestettiin ohjattua kiekkoammuntaa.

Metsästysseuran jäseniä osallistui Rhy:n järjestämiin merkkiammuntoihin valvojina tai muina toimihenkilöinä 

 

 

 

 

Suurpetojaosto

Suurpetojaosto oli mukana alueen yhteislupahakemuksissa  

Ilveksen lupaa ei haettu

1 Karhun yhteislupa saatiin, Lupaa ei käytetty

Suden kannanhoidollista metsästystä ei ollut 

Kenneljaosto  

Kenneljaosto oli mukana järjestämässä ajokoira- ja Hirvikoira kokeita seuran maastoissa   

Riistanhoito

Seuran tekemistä lajikohtaisista rauhoituksista ja metsästysalue rauhoituksista tiedotettiin seuran nettisivuilla

Riistapeltosiementen hankinnassa avustettiin niitä, jotka pitävät riistapeltoja

Hankittiin hirvien nuolukiviä, joiden jako hirviseurueittain keväällä

Metsästys

Riistakannat olleet normaalit, metsäkanalintukanta on kohtalaisen hyvällä tasolla, saalistakin on saatu, Hirvikantaa verotettiin ikuisen 29 aikuisen ja 36 vasan määrillä, yhteislupa-alueella jaettiin 75 % myönnetystä 117 +1 luvasta, ja tästäkin määrästä jäi kaatamattomia hirviä, jäävä kanta pieneni edellisvuoteen verrattuna, kauris kaatoja on ilmoitettu kokouspäivään mennessä  ilmoitettiin 7 kpl, Kauriin osalta kanta arvio on edelleen nouseva, metsäpeuralle saatiin 1 uroksen kaatolupa joka käytettiin heti ensimmäisenä päivänä, lupa jälleen markkinoitiin. valkohäntäpeuroista satunnaisia havaintoja edelleen ja kanta on pieni. suurpeto havainnoista, susien jälkihavainnot varsin yleisiä, lähes viikoittaisia, karhukanta on pysynyt samankaltaisena edellisvuoteen. pienpetojen verotus on hyvällä tasolla.    

Tulevan vuoden metsästystä suunnitellaan perinteisesti kesäkokouksessa  

Muu yleishyödyllinen toiminta

Korona epidemian haitatessa yleishyödyllistä toimintaa, kuten hirvipeijaiset, päätettiin Metsäpeurasta saatu kaatomaksu kohdistaa diakoniatyön kautta ruokakasseina vähävaraisten auttamiseksi Jouluna.         

Huomionositukset ja Muistamiset

Seppo Lappi 70 v.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua