rhy.fi
2022

Toimintasuunnitelma Vuodelle 2022

YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

 • Johtokunnan kokoukset tarvittaessa
 • Seuran sääntömääräiset kokoukset
 • Kehitetään yhteistoimintaa eri sidosryhmien ja seurojen välillä
 • Maanvuokrasopimusten ajan tasalla pitäminen ja viennit järjestelmään
 • Aktiivista maanvuokraus toimintaa
 • jäsenrekisterin ylläpitämistä ja kehittämistä

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 

 • Nuolukivet hankinta ja jako
 • Tuetaan riistapeltojen siemenhankintaa
 • Haittalintujen hävittäminen
 • Pienpeto- ja loukkupyyntiä
 • Osallistutaan riistan aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisevään toimintaan

 

 

 

RIISTAKANNAT RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja lintukantojen tilasta)

 • Alueella kaksi riistakolmiota, Häkkilä ja Pisi, laskentaa suoritetaan resurssin löytyessä.
 • Ilmoitetaan omariistaan kanta-arviot pyyntikauden päättyessä, niiltä osin kuin niitä pyydetään.   

 

 

 

 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta)  

 • Myydään vieraskortteja, ohjeet nettisivuilla
 • Hirvenmetsästys, joista omat kokoukset
 • Peuranmetsästys, suoritetaan mikäli lupia myönnetään
 • Osallistutaan tilanteen mukaan Karhunpyyntiin
 • Haetaan Ilveksen pyyntilupia, kannan salliessa
 • Osallistutaan Suden kannanhoidolliseen pyyntiin

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoittelu, kilpailutoiminta, muuta)

 • Järjestetään ohjattua pistooliammuntaa
 • Ohjattua Haulikkoammuntaa
 • Ampumamajan kunnostusta
 • Hirvirata-ammunta harjoittelua
 • Kilpailutoimintaa
 • Edistetään Jousiammunta metsästyksen mahdollisuuksia

 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 • Luovutetaan maastoja koe- ja kilpailutoimintaan
 • kokeista, maastoista ja ajankohdasta ilmoitukset hirviporukoiden johtajille

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 • Pienpetojen pyyntikoulutusta
 • Metsästys- ja eränkäyntikerho tilanteen salliessa

 

 

 

 

 

TIEDOTUDTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedottaminen, muuta)

 • Hirvipeijaiset v. 2022 järjestetään tilanteen salliessa (Alakylä)
 • Hoidetaan polttopuutoimitukset, lintutorni ja kota!
 • Tilanteen salliessa, osallistutaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin tai niiden järjestämiseen

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

 • Johtokunta päättää

 

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET

 • Maanvuokraus
 • Riistanhoito
 • Koulutus
 • Ampumarata toiminta, sen kehittäminen ja kunnossapito

 

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

 • Jäsenmaksutuotot ja niiden kehittäminen
 • Vieraslupakorttien myynti
 • Kaatolupamaksujen myyntituotot

(käydään läpi talousarvio kuluvalle vuodelle)

 TALOUSSUUNNITELMA

 

 

Tulot                                                                             Menot

 

Jäsenmaksutulot

7 500

Riistanhoito

700

Ampumatoiminta

100

Maanvuokrat

900

Vierasluvat

540

Ampumarata

1 000

 

 

Ampumaradan vuokra

248

 

 

Hirviluvat

400

Liittymismaksut

200

Jäsenmaksukulut

900

 

 

Karttapalvelut Mml

600

Hirvenpyynnin tuotot

 

Ilmoituskulut

300

Muut tuotot

200

Puh.joht ja siht.palkkio       

2 000

 

 

Ampumatoiminta

400

 

 

Kokouskulut kahvitus

350

 

 

Muut kulut

200

Tulot yhteensä

8 540

Menot yhteensä

7 998

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua