rhy.fi
Vuokrasopimus

                                

                                                              METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS

                                                              Tällä sopimuksella me allekirjoittaneet

 

Vuokranantaja_______________________________________________________________­­­­____________________

(Alueen omistaja)                                                                                        osoite

Vuokralainen ­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________

(Rek. yhdistys tai henkilö)                                                                           osoite

Olemme sopineet metsästysoikeuden vuokrauksesta, joka koskee metsästystä seuraavilla tiloilla:

 

kunta

kylä

tila/palsta

RN:o

pinta-ala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Metsästysvuokrasopimus koskee
 2. kaikkea metsästystä petoeläinten metsästystä
 3. hirvieläinten metsästystä ei koske seuraavien eläinten metsästystä ____________________

 

 1. Sopimus on voimassa
 2. toistaiseksi ja irtisanomisaika on _____ kk.
 3. _____/ _____ 20_____ - _____/ _____ 20_____.

 

 1. Metsästysoikeus luovutetaan
 2. Vastikkeetta
 3. _____ euron vuosivastiketta vastaan, joka on maksettava vuosittain _____/ _____ mennessä.
 4. _____ euron koko vuokrakauden vastiketta vastaan, joka maksetaan _____/ _____ mennessä.
 5. muuta vastiketta vastaan. Pankkiyhteys ________________________________

 

 1. Metsästysoikeuden siirtäminen
 2. Vuokralainen saa siirtää metsästysoikeuden kolmannelle.
 3. Vuokralainen ei saa siirtää eikä vuokrata metsästysoikeutta kolmannelle.
 4. Metsästysoikeuden siirtämisestä sovitaan seuraavaa _____________________________________

 

 1. Ulkopuolisen oikeudesta koirien koulutukseen ja irtipitoon vuokratulla alueella päättää
 2. vuokralainen B. vuokranantaja C. vuokralainen tai vuokranantaja

 

 1. Muutokset tilan omistussuhteissa

Muutoksista tilan omistussuhteissa tulee ilmoittaa vuokralaiselle _____ kk:n kuluessa muutoksesta.

 

 1. Vuokranantajan oikeudesta metsästää vuokra-alueella sovitaan seuraavaa

____________________________________________________________________________________________

 

 1. Yleiset ehdot (Tarpeettomat kohdat voidaan yliviivata)

Ellei muuta sovita, vuokralaisella on oikeus pyytää vuokra-alueelta metsästyslaissa mainittuja rauhoittamattomia eläimiä, myöntää vuokra-alueelle lyhytaikaisia metsästys- ja rauhoittamattomien eläinten pyyntilupia sekä harjoittaa riistanhoitotoimenpiteitä.

Vuokralaisella on oikeus koirien kouluttamiseen ja irtipitoon vuokra-alueella metsästyslain mukaisesti.

Vuokralaisella on oikeus tehdä arvottomasta puuaineksesta nuotio sellaisena aikana, jolloin mahdollisuutta tulen leviämiseen ei ole.

Vuokralainen saa käyttää vuokra-alueella moottorikäyttöistä ajoneuvoa kaadettujen suurikokoisten riistaeläinten noutamiseen ja riistanhoitotöiden suorittamiseen siten, ettei maa- ja metsätaloudelle aiheudu vahinkoa.

 

 1. Sopimuksen muut ehdot

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

 

Paikka ja aika _________________________________________  _____/ _____ 20_____.

 

______________________________________        __________________________________________

Vuokranantaja                                                                                              Vuokralainen

 

                                                                                                                                                                              Liitteitä _____ kpl

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua